Yayınlar

Şehir (City) ile Kent (Urban) arasındaki fark nedir? COVID-19 için önemi nedir?

ŞEHİR Mİ, KENT Mİ?Şehir tanımı kent ve kır bölgelerini kapsayan bir tanımlama olarak kullanılmaktadır. Bu alanları tanımlamak için idari, sosyal, politik, ekonomik vb. yaklaşımlar esas alınmaktadır. Uluslararası karşılaştırması gittikçe zorlaşan, her ülkeye göre değişen sınıflandırmalar yapılmaktadır (Kaynak1, Kaynak 2, Kaynak 3). Dünya çapında kullanılabilecek, istatistiki anlamı olacak yeni yaklaşımlar için; Avrupa ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa Komisyonu 2011 yılında yeni bir şehir tanımı geliştirmişlerdir (Kaynak3). Bu tanımlama; kent merkezi ve işe gidip gelme alanlarının birlikte ele alındığı, coğrafik bilgi sisteminde (CBS) görülen, “grid cell-ızgaralar arasındaki hücreler” üzerinden, yüksek yoğunluklu nüfus birim alanlarına dayanan bir yaklaşım getirmektedir (Kaynak3,Kaynak4). Farklı nüfusa sahip bölgelerdeki hizmetlere ve altyapıya erişimi izlemek için tasarlanan ve 2020 yılında Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Komisyonu’nun 51. Oturumu için hazı…

Tele-epidemiyoloji

SARS-CoV-2 ve Yaz Mevsimi (Derleme)

COVID-19 (SARS CoV-2) ve Yaz Mevsimi İlişkisi İçin Görüşler Opinions for COVID-19 (SARS CoV-2) and Summer Season Relationship Tevfik Fikret Koca
Environmental Engineer, Project Expert, MSc Student of Environmental Health Department of Aydin Adnan Menderes University t_fikret@hotmail.com Özgür Çetin Medical Specialty Student, Public Health Department of Medical Faculty, Aydin Adnan Menderes University ozgurcetin4320@gmail.com Emine Didem Evci Kiraz Head of Environmental Health Department,Prof.Dr. in Public Health Department of Medical Faculty, Aydin Adnan Menderes University devci@yahoo.com


ÖZET
Aralık 2019 itibariyle, Dünya üzerinde hızla yayılan ve Türkiye’de de sonuçları görülen COVID-19 (SARS CoV-2) pandemisinin filyasyon, sürveyans, izolasyon, karantina, tanı, tedavi ve bağışıklama çalışmaları hızla devam etmektedir. Kış aylarında baş gösteren pandeminin yaklaşan yaz ayları ile birlikte nasıl bir seyir göstereceği üzerine, bilimsel, bireysel ve toplumsal değerlendirmeler giderek artmaktadır.…